העדפות ומדיניות פרטיות - אל תמכרו או תשתפו את המידע האישי שלי

כפי שמתואר במדיניות הפרטיות שלנו, אנו אוספים מידע אישי מהאינטראקציות שלך איתנו ועם האתר שלנו, לרבות באמצעות קבצי קוקיז וטכנולוגיות דומות. אנו עשויים גם לשתף מידע אישי זה עם צדדים שלישיים, לרבות שותפי פרסום. אנו עושים זאת כדי להציג לך מודעות באתרים אחרים הרלוונטיים יותר לתחומי העניין שלך ומסיבות אחרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלנו.

שיתוף של מידע אישי לפרסום ממוקד על סמך האינטראקציה שלך באתרי אינטרנט שונים עשוי להיחשב "מכירות", "שיתוף" או "פרסום ממוקד" על פי חוקי הפרטיות של מדינת ארה"ב מסויימים. בהתאם למקום מגוריך, ייתכן שתהיה לך הזכות לבטל את הסכמתך לפעילויות אלו. אם ברצונך לממש זכות ביטול זו, יש לעקוב אחר ההוראות שלהלן.

אם הינך בביקור באתר האינטרנט שלנו ואם אות העדפת ההסכמה הגלובלית של בקרת פרטיות מופעל, בהתאם למקום שבו מיקומך, נתייחס לכך כאל בקשה לביטול הסכמה לפעילות שעלולה להיחשב כ"מכירה" או "שיתוף" של אישיות מידע או שימושים אחרים שעשויים להיחשב כפרסום ממוקד עבור המכשיר והדפדפן שבו השתמשת כדי לבקר באתר האינטרנט שלנו.